05.06.2020
MULTIMEDIA - PRODUKSJON OG UNDERVISNING
Hjem Triks og Tips Business Class For kursdeltagere


.JPG RGB Komprimerer Utviklet av Joint Photographic Experts Group, derav forkortelsen JPEG (mac) eller JPG i windows. Støtter ikke flere lag.
.GIF Indeksert
256 farger
Komprimerer ikke Compuserves filformat. Støtter animasjon og gjennomsiktighet. Pikslene i et GIF-bilde kan bare være farget eller gjennomsiktig, altså ikke en blanding. Støtter ikke flere lag.
.PNG RGB Komprimerer ikke Portable Network Graphics. PNG-formatet har likheter med GIF-formatet, men i motsetning til GIF er ikke PNG-formatet begrenset til 256 farger for hvert bilde. Hver piksel i et PNG-bilde kan i tillegg inneholde grader av gjennomsiktighet (engelsk: alpha transparency), altså en blanding av farge og gjennomsiktighet.
.TIFF RGB/CMYK Kan komprimere Tagged Image File Format er et filformat som brukes til fotografi og elektronisk lagrede dokumenter. TIFF formatet er et av formatene som er offentlig godkjent i Norge for langtidslagring av informasjon.
.PSD RGB /CMYK Komprimerer ikke Photoshops eget filformat. Støtter gradert gjennomsiktighet og lag.
RAW RGB RAW (engelsk rå) er ingen filype, men fellesbetegnelse for filformater som kan benyttes ved digital fotografering. RAW er ikke prosessert ennå og derfor ikke er klar til å bli trykket, redigert eller legges ut på en nettside. RAW-filer må særskilt behandles på datamaskinen med en RAW-konverterer, endret til et RGB-format og lagret i andre filformater som TIFF, JPG eller PNG.

I praksis produserer digitalkameraer som regel JPG-filer som både er komprimert og har fått automatisk justert hvitbalanse, fargemetting og kontrast. For de som selv ønsker å ha kontroll over bildenes egenskaper og kvalitet, er RAW-filer velegnet for manuell justering av fargene. Karakteristisk for RAW-filer er at de ikke er bearbeidet og endret av de bestemmelser som ligger i kameraets billedbehandlingsprogram, men framstår i rå form med direkte angivelse av hvor mye lys det er for hvert enkelt piksel som sensoren har fanget opp.

Det er mange filtyper i RAW. Kameraprodusentene har sine ulike versjoner, Photoshop / Bridge kan håndtere de fleste.


 

 

Per Henning Dahl, IT og multimedia, Muruvikveien 7c N-7550 Hommelvik, Norway - Email: post@perhenning.no - Call: (+47) 468 29 460